2005-09-14

Nā Hua'ōlelo Hou – 20050914

Aloha mai kākou! I kēia lā, e ho'opa'a ana au i kēia mau hua'ōlelo hou.


Earth - Honua
family - 'ohana
bad-smelling, sweaty-smelling - hohono
fragrant, sweet-smelling - 'a'ala
heavy - kaumaha
to talk, converse - kama'ilio
conversation - kama'ilio 'ana
sea spray - 'ehu kai
rock crab - 'a'ama
the first day of school - ka lā mua i ke kula
mom - māmā
limpet - 'opihi
mountain, high hill - kuahiwi
the shell lei of Niihau - ka lei pūpū o Ni'ihau
only - wale nō
only two - 'elua wale nō
there are many colors - nui nā waiho'olu'u
there are also many colors - nui nō ho'i nā waiho'olu'u
in the ancient times - i ka wā kahiko
the people of Niihau - ka po'e o Ni'ihau
to sing about the shells - hīmeni no nā pūpū
skull - iwi po'o
bone - iwi
forehead - lae
to have a dull headache - nalulu ka lae
commoner - maka'āinana
sun -
police station - hale māka'i
homework - ha'awina
photo, image - ki'i

No comments: