2005-09-09

Nā Hua'ōlelo Hou – 20050909

Aloha mai kākou! I kēia lā, e ho'opa'a ana au i kēia mau hua'ōlelo hou.

all - a pau
all the things - nā mea a pau
all the other things - nā mea 'ē a'e a pau
boring - manakā
refrigerator - pahu hau
box - pahu
to look for - 'imi
to use - ho'ohana
computer - lolouila
my (a.o) - a'u, o'u
your(1) (a.o) - āu, ou
his (a.o) - āna, ona
Keoni's pen (a.o) - ka peni a Keoni
the teacher's pen (a.o) - ka peni a ke kumu
their(3) pen (a.o) - ka peni a lākou
my pen (a.o) - ka peni a'u
your(1) pen (a.o) - ka peni āu
his pen (a.o) - ka peni āna
Keoni's house (a.o) - ka hale o Keoni
the teacher's house (a.o) - ka hale o ke kumu
their(3) house (a.o) - ka hale o lākou
my house (a.o) - ka hale o'u
your(1) house (a.o) - ka hale ou
his house (a.o) - ka hale ona
to hit, beat, slap - pa'i
knowledge - 'ike
Keoni's lei (for another person) (a.o) - ka lei a Keoni
Keoni's lei (for himself) (a.o) - ka lei o Keoni
the teacher's photo (of something) (a.o) - ke ki'i a ke kumu
the teacher's photo (of himself) (a.o) - ke ki'i o ke kumu

No comments: