2005-10-02

Nā Hua'ōlelo Hou – 20051007

Aloha mai kākou! I kēia lā, e ho'opa'a ana au i kēia mau hua'ōlelo hou.

Happy Birthday! - Hau'oli lā hānau!
birthday card - kāleka lā hānau
card - kāleka
greeting card - kāleka aloha
anniversary card - kāleka piha makahiki
graduation card - kāleka puka kula
flash card - kāleka a'o
index card - kāleka pahu
postcard - kāleka po'oleka
postage stamp - po'oleka

Nā Hua'ōlelo Hou – 20051006

Aloha mai kākou! I kēia lā, e ho'opa'a ana au i kēia mau hua'ōlelo hou.

prophet - kahuna wānana
grove - ulu
symbol - hō'ailona
wisdom - na'auao
~, that is, ~ - ~, 'o ia ho'i, ~
mature - o'o
local person - kama'āina
guardian spirit - 'aumakua
show, display - hō'ike
birthday - lā hānau

Nā Hua'ōlelo Hou – 20051005

Aloha mai kākou! I kēia lā, e ho'opa'a ana au i kēia mau hua'ōlelo hou.

at the beach - i kahakai
to gather, harvest - 'ohi
seaweed - limu
What is this? - He aha kēia?
but, yet, furthermore - na'e
However, this isn't a good car. - 'A'ole na'e kēia he ka'a maika'i.
in the olden days - i ka wā kahiko
in times of war - i ka wā kaua
not by soldiers - 'a'ole e nā koa
to predict, foresee - wānana

Nā Hua'ōlelo Hou – 20051004

Aloha mai kākou! I kēia lā, e ho'opa'a ana au i kēia mau hua'ōlelo hou.

state park - pāka moku'āina
world fair - hō'ike'ike honua nui
science fair - hō'ike'ike 'epekema
science - 'epekema
fascinating - punihei
fascinating story - mo'olelo punihei
precious - makamae
twins - māhoe
marriage - ho'aō
Portuguese - Pukikī

Nā Hua'ōlelo Hou – 20051003

Aloha mai kākou! I kēia lā, e ho'opa'a ana au i kēia mau hua'ōlelo hou.

beginning, first time - maka mua
oyster - 'ōlepe
This is the first time I've tried an oyster. - 'O ka maka mua kēia o ko'u ho'ā'o 'ana i ka 'ōlepe.
museum - hale hō'ike'ike
to display, exhibit - hō'ike'ike
fair - hō'ike'ike
county fair - hō'ike'ike kalana
county - kalana
state fair - hō'ike'ike moku'āina
state (of the United States) - moku'āina

Nā Hua'ōlelo Hou – 20051002

Aloha mai kākou! I kēia lā, e ho'opa'a ana au i kēia mau hua'ōlelo hou.

custom, way - kuamo'o
narrow - hāiki
narrow minded - hāiki ka no'ono'o
grave, tomb - ilina
wing - 'ēheu
generation - hanauna
pearl - momi
director, administrator - luna ho'oponopono
introduction (of a book) - 'ōlelo ho'ākāka
delight - 'oli'oli

2005-10-01

Nā Hua'ōlelo Hou – 20051001

Aloha mai kākou! I kēia lā, e ho'opa'a ana au i kēia mau hua'ōlelo hou.

warm water - wai mehana
floor - papahele
to steal - 'aihue
to count - helu
to argue - ho'opa'apa'a
to choose - koho
election day - lā koho
to crawl - kolo
to enter - komo
freshman, new pupil - haumana komo hou
Come in!, Welcome! - Komo mai!
Come in and eat! - Komo mai e 'ai!
to enter the house - komo i ka hale
waterproof - komo 'ole ka wai
to blow (of the wind) -
to place, put - waiho
preface (of a book) - 'ōlelo mua
traditional - ku'una
traditional story - mo'olelo ku'una
solution, answer - hā'ina