2005-10-02

Nā Hua'ōlelo Hou – 20051003

Aloha mai kākou! I kēia lā, e ho'opa'a ana au i kēia mau hua'ōlelo hou.

beginning, first time - maka mua
oyster - 'ōlepe
This is the first time I've tried an oyster. - 'O ka maka mua kēia o ko'u ho'ā'o 'ana i ka 'ōlepe.
museum - hale hō'ike'ike
to display, exhibit - hō'ike'ike
fair - hō'ike'ike
county fair - hō'ike'ike kalana
county - kalana
state fair - hō'ike'ike moku'āina
state (of the United States) - moku'āina

No comments: