2005-10-02

Nā Hua'ōlelo Hou – 20051002

Aloha mai kākou! I kēia lā, e ho'opa'a ana au i kēia mau hua'ōlelo hou.

custom, way - kuamo'o
narrow - hāiki
narrow minded - hāiki ka no'ono'o
grave, tomb - ilina
wing - 'ēheu
generation - hanauna
pearl - momi
director, administrator - luna ho'oponopono
introduction (of a book) - 'ōlelo ho'ākāka
delight - 'oli'oli

No comments: