2005-10-02

Nā Hua'ōlelo Hou – 20051005

Aloha mai kākou! I kēia lā, e ho'opa'a ana au i kēia mau hua'ōlelo hou.

at the beach - i kahakai
to gather, harvest - 'ohi
seaweed - limu
What is this? - He aha kēia?
but, yet, furthermore - na'e
However, this isn't a good car. - 'A'ole na'e kēia he ka'a maika'i.
in the olden days - i ka wā kahiko
in times of war - i ka wā kaua
not by soldiers - 'a'ole e nā koa
to predict, foresee - wānana

No comments: