2005-09-11

Nā Hua'ōlelo Hou – 20050911

Aloha mai kākou! I kēia lā, e ho'opa'a ana au i kēia mau hua'ōlelo hou.

Hawaiian food - mea 'ai Hawai'i
lazy - moloā
my (kā.ko) - ka'u, ko'u
your(1) (kā.ko) - kāu, kou
his (kā.ko) - kāna, kona
Keoni's pen (kā.ko) - kā Keoni peni
Keoni's pens (kā.ko) - kā Keoni mau peni
the teacher's pen (kā.ko) - kā ke kumu peni
the teacher's pens (kā.ko) - kā ke kumu mau peni
their(3) pen (kā.ko) - kā lākou peni
their(3) pens (kā.ko) - kā lākou mau peni
my pen (kā.ko) - ka'u peni
my pens (kā.ko) - ka'u mau peni
your(1) pen (kā.ko) - kāu peni
your(1) pens (kā.ko) - kāu mau peni
his pen (kā.ko) - kāna peni
his pens (kā.ko) - kāna mau peni
Keoni's house (kā.ko) - ko Keoni hale
the teacher's house (kā.ko) - ko ke kumu hale
their(3) house (kā.ko) - ko lākou hale
my house (kā.ko) - ko'u hale
your(1) house (kā.ko) - kou hale
his house (kā.ko) - kona hale
idea - mana'o
beauty - nani
Keoni's dance (kā.ko) - kā Keoni hula
Keoni's idea (kā.ko) - ko Keoni mana'o
Keoni's beauty (kā.ko) - ko Keoni nani
my (replaces ka'u and ko'u) - ku'u
your(1) (replaces kāu and kou) -

No comments: